Polityka prywatności

Polityka prywatności Nextbike Polska S.A.

1. Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-756), adres: ul. Przasnyska 6b, KRS nr 0000646950 Sąd Rej. XII Wydział Gosp. KRS Warszawa szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych wszystkich Użytkowników zarejestrowanych w systemie. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania danych wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne, w tym połączenia szyfrowane. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe są gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane.

2. Nextbike Polska S.A. dbając o ochronę Twoich danych respektuje przepisy o ochronie danych osobowych.

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

4. Nextbike Polska zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, jak i na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. W odniesieniu do użytkowników Łódzkiego Roweru Publicznego, Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, natomiast Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b jest podmiotem, któremu powierzono w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych użytkowników systemu. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie.

5. W czasie korzystania ze strony internetowej www.lodzkirowerpubliczny.pl dalszych podstron, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, kontaktowego, zgłoszenia, przesłanego zapytania lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.). Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w ww. ustawie prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby, zawartych w ww. zbiorze danych, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług Nextbike Polska S.A.

6. Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), kryptograficznym, jak i prawnym. Są one dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i zagrożeń.

7. Sesja, którą Twoja przeglądarka nawiązuje z naszymi serwerami od momentu zalogowania do wylogowania z serwisu chroniona jest przy pomocy protokołu TLS. Oznacza to, że wszelkie dane, w tym dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowanie).

8. W trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa transakcji finansowych współpracujemy z najlepszymi operatorami płatności w Internecie – WorldPay odnośnie danych kart kredytowych oraz tpay.com i Elavon odnośnie formy płatności przelewem i kart płatniczych. Podawane przez Państwa dane takie jak nr kart kredytowych, nr rachunków bankowych czy informacje o ich posiadaczach, zabezpieczane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów teleinformatycznych i kryptograficznych, uznawanych przez specjalistów za całkowicie bezpieczne. Przesyłane informacje wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji transakcji kartą i przelewem.

9. Podane nam dane (Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, miejscowość, kod pocztowy i kraj) są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu: zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury), udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, rozpatrzenia reklamacji, a także jeśli wyrazisz na to zgodę, udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach, ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych (np.: o wypożyczeniach rowerów, serwisie, funkcjonowaniu systemu oraz ich zmian), wysyłania newsletterów, analizy statystycznej – dane te posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty. Możesz w każdej chwili zaktualizować dane oraz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych.

10. Nextbike Polska nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) użytkowników serwisu, poza danymi potrzebnymi do zawarcia oraz wykonywania umowy i świadczenia usług.

11. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

12. W celu wywiązania się z zawartych umów i zapewnienia Ci usług o najwyższej jakości (np.: odpowiedniej dostępności i serwisu rowerów) możliwe jest przekazanie danych osobowych Naszym partnerom handlowym, świadczącym na naszą rzecz usługi pomocnicze. Współpracujemy jedynie z partnerami handlowymi, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie.

13. Jeżeli zarejestrowałeś się w naszym systemie, możesz otrzymywać od nas informacje, wiadomości lub maile dotyczące szczegółów wykonania usługi i oferty. Możesz również kontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. Biura Obsługi Klienta / Centrum Kontaktu.

14. Jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania naszego Newslettera, będziesz go otrzymywał drogą mailową.

15. Każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej. Zmiany może dokonać za pomocą strony internetowej Twojego systemu.

16. Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (cookies), czyli drobne informacje tekstowe, przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera, w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem, a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystanie z serwisu.

17. Strony internetowe zarządzane przez Nextbike Polska S.A. mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn www. W takich wypadkach Nextbike Polska S.A. nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności czy za treść takich witryn.

18. Strony wykorzystują kody śledzące ( Google Analytics) w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

19. Strony internetowe www korzystają z funkcji Google Analytics ( pliki cookies ), które mają na celu tworzenia list remarketingowych w Google Analytics. Listy remarketingowe nie są powiązane z żadnymi danymi umożliwiającymi identyfikację osób ani informacjami poufnymi.

20. Istnieje możliwość zapobiegania wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics.

21. Dane o adresie IP zapisywane w logach systemowych serwera nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych lub do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

22. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności Nextbike Polska S.A. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej stronie internetowej.

23.Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.

24.Dbamy o prywatność naszych klientów, w związku z tym każdy korzystający z naszej witryny www zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących
treści: 1. o charakterze bezprawnym, 2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Nextbike Polska S.A. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

25.W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, nasz Dział Bezpieczeństwa ma prawo współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

26.Prosimy również o przekazywanie wszelkich uwag na temat naszej witryny internetowej lub polityki prywatności na adres email: [email protected] Pozwoli nam to na ich doskonalenie.

 

Pogoda Łódź

dziś, sobota, 24 marca 2018

2º

Ciśnienie 999.71 hPa,
Wiatr 3.47 km/h

8º

7º

4º