System logo
Lodz system logo
City logo
Lodz city logo
ZAŁĄCZNIKI:
1. Obszar funkcjonowania Systemu – granice administracyjne Miasta Łódź
2. Cennik ŁRP – tabela opłat (kwoty brutto)
3. Oświadczenie - zgoda rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych
4. Instrukcja zgłaszania kradzieży roweru
5. Formularz zgłoszenia wypadku/kolizji/zdarzenia drogowego
6. Formularz reklamacyjny – wersja edytowalna (.docx)
7. Formularz reklamacyjny (.pdf)
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
9. Wniosek o rozwiązanie umowy (rezygnacja z umowy)
10. Informacja o prywatności i warunkach korzystania z Freebike OnePass