System logo
Lodz system logo
City logo
Lodz city logo
CO TO JEST ONEPASS?
ONEPASS FREEBIKE daje możliwość utworzenia jednego konta, dzięki któremu skorzystamy z wielu systemów rowerowych w ramach Freebike bez konieczności ponownego podawania danych osobowych w poszczególnych, lokalnych systemach. Klient ma jedno konto i do wielu lokalnych systemów loguje się jednym numerem telefonu i utworzonym hasłem. W przypadku Łódzkiego Roweru Publicznego klient będzie miał dodatkowo nadany login i pin.

REJESTRACJA ONEPASS
Rejestracja do ONEPASS Freebike odbywa się bezpośrednio na stronie systemu rowerowego, po kliknięciu przycisku ZAŁÓŻ KONTO W ONEPASS. System przenosi nas do trzyetapowej rejestracji, która kończy się potwierdzeniem kodu przesłanego drogą sms.
 
DANE OSOBOWE W SYSTEMIE ONEPASS
Strona ONEPASS Freebike (www.onepass.freebike.com) służy wyłącznie do zarządzania danymi klienta (imię, nazwisko, numer telefonu i adres em-mail). Historia aktywności - wypożyczenia, wpłaty, itp. są dostępne w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej danego, lokalnego systemu rowerowego.
 
Dane osobowe podane podczas rejestracji do ONEPASS Freebike są przekazywane operatorom poszczególnych systemów, tylko i wyłącznie za zgodą klienta, która jest równoważna z przystąpieniem do lokalnego systemu. W każdym systemie klient musi jednak zaakceptować lokalny regulamin oraz dokonać odpowiedniej opłaty zgodnie z cennikiem.
 
ZMIANA HASŁA DO ONEPASS
Reset hasła jest możliwy tylko na stronie www.lodzkirowerpubliczny.pl po przejściu do zakładki ZALOGUJ SIĘ -> ZMIEŃ HASŁO.
 
USUNIĘCIE KONTA ONEPASS
Usunięcie konta ONEPASS jest możliwe jedynie w przypadku kiedy klient w przeciągu ostatnich 7 dni nie wypożyczał roweru w systemach, do których przystąpił , nie ma żadnych zaległości względem lokalnych Operatorów systemów oraz zakończył umowy z lokalnymi Operatorami systemów. Usunięcie konta ONEPASS jest równoznaczne z usunięciem kont we wszystkich systemach, do których przystąpił klient.
 
Na stronie ONEPASS można sprawdzić wykaz systemów, do których przystąpił klient wraz z danymi do logowania.