System logo
Lódż system logo
City logo
Lodz city logo

Załącznik nr 2 - Cennik ŁRP – tabela opłat (kwoty brutto)

Załącznik nr 2_Cennik ŁRP_tabela opłat_kwoty brutto)_PL
*naliczanie opłat jest sekundowe
*opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe, Użytkownik zapłaci: 1+4 zł = 5 zł